Tag Archives: پروتز ثابت

پروتز ثابت و متحرک

دندان مصنوعی جایگزینی برای دندانهای از دست رفته است که می تواند خارج شود و دوباره در دهان شما قرار گیرد. در حالی که پروتزها به برخی از عادت ها عادت می کنند و هرگز کاملاً مشابه دندان های طبیعی فرد نخواهند بود ، پروتزهای امروزی ظاهری طبیعی دارند و راحت تر از همیشه هستند.

Read more

1/1